εργαλεία μετρήσεως και ελέγχου

  • Μέτρηση ακριβείας

    Οι μετροταινίες, τα δυναμόκλειδα με προστασία υπερφόρτωσης, τα παχύμετρα (και ψηφιακά), τα αλφάδια, οι γωνίες κτίστη, οι αλφαδόπηχες και τα φίλερς είναι εξαιρετικά αντιπροσωπευτικά δείγματα οργάνων ακριβούς μέτρησης, χωρίς τα οποία, είναι αδύνατο να γίνει σωστός σχεδιασμός και εκτέλεση των εργασιών
  • Ασφαλή στη χρήση

    Τα εργαλεία μέτρησης είναι συγχρόνως ακριβή και εύκολα στη χρήση, σε γενικής χρήσης μετρήσεις, καθώς και σε εξειδικευμένες μετρήσεις σε οικοδομή, εργασίες κλειδαρά, σε μετρήσεις σπειρωμάτων, κ.α.
  • Πολλαπλές εκδόσεις

    Τα εργαλεία ακριβείας της UNIOR διατίθενται σε κλασσικές εκδόσεις και σε ψηφιακές εκδόσεις τελευταίας τεχνολογίας. Όλα τα εργαλεία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα τρέχοντα διεθνή πρότυπα.