Κλειδιά

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής

    The wrenches are made of Premium chrome vanadium steel with a greater density at the points of the highest pressure, and such dimensioning and manufacture only increase their extreme power and durability.
  • Κοπή ασφαλείας

    Με την ειδική κοπή ασφαλείας, τα κλειδιά αποτρέπουν την πρόκληση ζημιών στις γωνίες και τις ακμές των βιδών και των περικοχλίων, κατανέμοντας τη δύναμη ομοιόμορφα επάνω στην επιφάνεια μακριά από τις εξωτερικές γραμμές του περικοχλίου ή της κεφαλής της βίδας, αντί για την άσκηση δύναμης απευθείας επάνω στις ακμές.
  • Καθαρή αποθήκευση του εργαλείου

    Ο σχεδιασμός τελευταίας τεχνολογίας δίνει στα κλειδιά Unior τη δυνατότητα να εγγυώνται τη μεταφορά της δύναμης με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, για το βίδωμα κεφαλών και περικοχλίων.