Záruka

Unior d.d. poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování všech našich nástrojů. Pokud byly nástroje používány správně, budou opraveny nebo vyměněny bezplatně, pokud bude předložena řádná dokumentace. Záruka se nevztahuje na nástroje, které byly upraveny bez souhlasu společnosti Unior, byly zneužity nebo jinak poškozeny. Záruka se nevztahuje na zranění způsobená použitím těchto nástrojů.

Další informace získáte na page .

Unior záruka

Jsme si natolik jisti kvalitou, že nabízíme doživotní záruku na nářadí UNIOR. Pokud se na nářadí objeví vada zpracování či materiálu, tak jej opravíme nebo vyměníme zdarma.

Co záruka pokrýva:

Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu.

Jak dlouho záruka trvá

Tato záruka trvá po celou dobu životnosti nástroje Unior, kromě pneumatických a měřicích nástrojů, na které se vztahuje záruka na dobu jednoho roku od data prodeje. Záruka končí, když je výrobek nepoužitelný, nebo pro jiné vady než materiálové či výrobní.

Jak záruku uplatnit

Pokud váš výrobek bude vadný, vraťte jej prodejci, u kterého jste jej zakoupili, kteří jej vrátí distributorovi Unior pro tuto zemi.

Co se děje s reklamacemi

Reklamované produkty, které byly shledány jako vadné z důvodu zpracování nebo materiálu, opravíme nebo vyměníme dle naše uvážení a vrátíme bez poplatku.

Co záruka nepokrývá

Závady způsobené nesprávným používáním nebo normálním opotřebením, nejsou kryty touto zárukou. Unior neodpovídá za žádné náhodné či následné škody.

Jak se s místními zákony vztahují na záruku

Některé země nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, které se na Vás mohou vztahovat. Tato záruka Vám dává specifická práva a můžete mít také další, která se liší stát od státu, provincií nebo země k zemi.

Žádné další záruky

Tato doživotní záruka je jedinou a výhradní zárukou pro výrobky firmy Unior. Žádný zaměstnanec, zástupce, obchodník, nebo jiná osoba není oprávněna měnit tuto záruku nebo nabízet jinou záruku jménem firmy Unior.

Unior doživotní záruka

UNIOR nabízí komplexní doživotní záruku na podporu zakoupených produktů značky Unior.

V případě, že máte nějaký problém s produktem Unior kvůli vadě materiálu nebo špatnému zpracování, pokusíme se problém vyřešit v souladu se záručním listem tak rychle, jak je to možné.

BĚŽNÉ OPOTŘEBENÍ:

Naše nástroje jsou běžně používány v nejnáročnějších podmínkách, což může vyžadovat údržbu, na kterou se nevztahuje záruka. Pro mnohé z našich produktů nabízíme náhradní díly s cílem maximalizovat životnost, to platí zejména pro vzduchové nářadí a měřicí přístroje. Veškeré podrobnosti jsou k dispozici na našich webových stránkách www.uniortools.com nebo u Vašeho místního distributora.

VADY MATERIÁLU NEBO VÝROBY:

Naše zkušenost je taková , že se u výrobeku, který reklamujete v důsledku výrobní vady materiálu nebo zpracování, prokáže závada velmi brzy po použití, často hned poprvé nebo podruhé, tak že se ke kontroletyto výrobky vracejí skoro jako nové a vykazují velmi malé známky používání. Je neobvyklé, že výrobek, který byl vyroben s vadou, přežije při běžném používání po delší dobu. Výrobky, které jsou vráceny na záruční prohlídky po měsících nebo letech nepřetržitého spolehlivé služby jsou zřídka s výrobní nebo materiálovou vadou, alekvůli běžnému opotřebení. V takových případech se na nástroje nevztahuje doživotní zárukou.