Právní upozornění

Copyright Unior d.d. Všechna práva vyhrazena.
Obsah a ilustrativní materiály zveřejněné na webových stránkách a na všech souvisejících stránkách jsou majetkem společnosti Unior a nesmějí být kopírovány ani šířeny žádným způsobem, s výjimkou nekomerčních (kde by měly obsahovat všechna oznámení o autorských právech). Společnost Unior se vynasnaží zajistit, aby informace na jejích stránkách byly správné a aktuální, ale společnost nenese žádnou odpovědnost za případné chyby týkající se přístupnosti stránek, za případné nesprávné informace nebo za případné škody vzniklé v důsledku těchto informací. Rovněž si vyhrazuje právo změny obsahu na těchto stránkách bez předchozího upozornění. Společnost Unior bude na svých webových stránkách shromažďovat e-mailové adresy a další osobní údaje za účelem zasílání e-zpráv a dotazů. Společnost Unior zaručuje, že takto získané informace budou použity výhradně pro účely společnosti Unior a nebudou poskytnuty jiným fyzickým ani právnickým osobám, ani nebudou použity k jiným účelům.