Naše hodnoty

Multidisciplinární přístup k rozvoji

Unior vždy, s ohledem na potřeby uživatelů, při vývoji nástrojů se díky neustálému zlepšování materiálů, novým ergonomickým řešením a zohlednění všech bezpečnostních aspektů se společnost po celá desetiletí osvědčila jako skutečný partner profesionálních uživatelů nástrojů. Unior neustále sleduje potřeby profesionálních uživatelů a následně vyvíjí funkční novinky - v souladu s nejnovějšími standardy a trendy na mezinárodním trhu. Originální řešení zajišťují vynikající funkčnost, ergonomie poskytuje větší pohodlí při práci a bezpečnostní prvky zabraňují úrazům. Práce s nástroji Unior se provádí rychleji a snadněji. Vývoj nástrojů pro různé účely je založen na počítačovém modelování, které je prováděno pomocí nejsofistikovanějších počítačových programů. Na vývoji se podílí tým zkušených specialistů pro jednotlivé oblasti.

Nástroje s prověřenou kvalitou

Ruční nářadí Unior je v souladu s evropskými a celosvětovými standardy kvality. Unior se snaží zajistit vysokou kvalitu ručního nářadí také jako plně autorizovaný člen CEO (European Tools Committee). Unior byl jedním z prvních výrobců ručního nářadí v Evropě, který získal ISO 9001 certifikát kvality, pro vývoj, výrobu a prodej ručního nářadí, plechových obalů pro ruční nářadí a mechanického zpracování kovaných částí.

Nástroje Unior jsou v souladu s normou DIN. Od roku 1991 mají nástroje pro práci s vysokým napětím také hrdý certifikát VDE, vydaný VDE Institute - "Pruf und Zertifizierungsinstitut" z německého Offenbachu.

Unior dodržuje EFQM excellence model. Všichni zaměstnanci jsou zapojeni do procesu vytváření kvalitních vylepšení a vzájemného učení. Zajištěním kvality Unior spolupracuje s dodavateli, odběrateli a dalšími partnery.

Průmyslový marketing

Vlastní vývoj, moderní výrobní linky, počítačově řízená technologie uznávaných partnerů (Mori Seki, Miyano, Daewoo a další) spolu s inovativně plánovanými a flexibilními procesy zajišťují špičkovou kvalitu výroby.

Globální odborné znalosti společnosti Unior a využití vynikajících strojů a dalších zařízení jsou zapojeny do všech klíčových fází, od mechanického a tepelného zpracování po povrchové zpracování a ochranu kování za studena.

Management životního prostředí

Společnost Unior přihlíží k ochraně životního prostředí, pokud jde o výrobní procesy. Proto jsme vytvořili systém ekologického managementu, který je v souladu s požadavky ISO 14001 mezinárodní normy. Zabývá se různými aspekty: ochranou životního prostředí, havarijními postupy a bezpečností při práci.

Program ekologického managementu zahrnuje snížení spotřeby zdrojů, zvýšení produktivity technologických procesů a snížení negativních dopadů na životní prostředí.