Média

Zverejňujú sa tu novinky, tlačové správy, sponzorské obchody, referencie a informácie o úplnej vizuálnej identite spoločnosti. Snažíme sa informovať o novom vývoji v čase a efektívne komunikovať s rôznorodou verejnosťou, ktorá je napojená na našu spoločnosť.

Na akékoľvek ďalšie otázky a odpovede, ktoré ste nenašli na našej webovej stránke, sa môžete obrátiť na naše oddelenie firemnej komunikácie.

Rosana ŠUC RAVNIČAN

Corporate Communications Department
T: +386 / (0)3 75 78 145
F: +386 / (0)3 57 62 766
E: [email protected]

Official web page::
http://www.unior.com/en/staff/press