Skrutkovače imbus s guličkou

  • Ergonomicky zostrojené rukoväte

    Vysoká kvalita použitých materiálov Unior skrutkovačov využitím ergonomicky navrhnutých rukovätí, ktoré poskytujú vynikajúci úchyt.
  • Trojkomponentné rukoväte

    Vďaka kombinácii mäkkých a tvrdých povrcho zabezpečuje špeciálna trojkomponentná rukoväť - Unior patent - komfort a efektívny výkon s ​​minimállnou námahou na zápästie pri práci.
  • Protišmykový úchop

    Uniorovi odvijači svojim dizajnom odgovaraju mnoštvu različitih profila vrha, a uz inovativnu trokomponentnu dršku obezbeđuju veliku efikasnost rada i neklizajući prihvat