Vodováhy

  • Presnosť pri meraní

    Meracie pásma, momentové kľúče s ochranou proti preťaženiu, posuvné meradlá, vodováhy, uhlomery, murárske vodováhy a mierky sú vynikajúce prístroje vo svojej presnosti merania, bez ktorých by si nebolo možné úspešné plánovanie a vykonávanie prác predstaviť.
  • Test bezpečného použitia

    Meracie nástroje sú presné a zároveň jednoducho na použiteľné a to ako na všeobecné meranie s klasickými meracími pásmami v rôznych variantoch, rovnako ako aj na murárske a zámočnícke práce a pri meraní závitov.
  • Rôzne verzie

    Presné nástroje Unior sú k dispozícii v klasických variantoch a najmodernejšícht digitálnych verziách s pridanými časovačmi a ďalšími funkciami. Všetky nástroje sú navrhnuté a vyrobené v súlade s platnými medzinárodnými normami.