PARTNERSTVO

Povesť ochrannej známky Unior je výtvorom profesionálnych remeslníkov, ktorí sa spoliehajú na najlepšie nástroje pre ich špecifické požiadavky, obchodní partneri, ktorým Unior poskytuje lepšie riešenie štruktúru predaja a v neposlednej rade, športovci a vodiči, ktorí dosiahnu svojich výsledkov s pomocou profesionálne udržovaných bicyklov, motocyklov a automobilov. Vďaka svojmu komplexnému prístupu k marketingu, Unior demonštruje jeho pochopenie potrieb užívateľov a partnerov.

Professional Tools for Professionals

S dôkladnou znalosťou medzinárodných noriem a trendov, Unior neustále vyvíja inovácie pre odborné potreby užívateľa. Jeho originálne riešenie zaručuje výborné funkčné vlastnosti, zatiaľ čo ergonómia zvyšuje pohodlie pri práci a dodržiavaní najdôležitejších noriem, zaisťuje bezpečnosť práce.

Užívatelia môžu poznať nové postupy, ktoré umožňujú rýchlejšiu a jednoduchšiu prácu cez videoprezentácie, demonštrujúce správnu manipuláciu a pokyny pre bezpečné použitie, ktoré doplňujú prehľad všetkého ručného náradia na webových stránkách.

Užívatelia môžu tiež poznať a vyskúšať nástroje pomocou špeciálneho predvádzacieho vozidla. Z odborných katalógov pre cykloturistiku, automobily, elektriku, motocykly, priemyslové a iné jednotlivé skupiny užívateľov, Unior prináša nástroje bližšie do rôznych profesných oblastí.

Efektívne pre predajné miesta

Unior je značka, ktorá uľahčuje užívateľom prevádzať rôzné úlohy. V spolupráci s dobrými partnermi chce tiež zjednodušiť výber a nákup nástrojov v predejniach. S kvalitným náradím pre užívateľov, s dobrým pomerom medzi kvalitou a cenou, s dobre premysleným balením a s možnosťou propagácie funkčnosti náradia, Unior zaisťuje viditeľnosť medzi zákazníkmi, čo prospieva k väčšej prosperite obchodu.

Testované v náročných podmienkach

Unior je hrdým sponzorom mezdinárodne uznávaných cyklistických, automobilových a motocyklových týmov, které používajú Unior nástroje pre opravy a údržbu ich zariadení pre súťaže. Tieto nástroje tak boli testované v rámci náročných podmienok, kde ich použitie prispieva k dosiahnutiu mimoriadnych výsledkov po celom svete.

Predajným programom Unior splňuje potreby konkrétneho trhu a jeho výrobný sortiment špeciálnych nástrojov ho radí medzi najvýznamnejších výrobcov.