Tool sets

Garnitura izvijača u SOS ulošku - 964/33SOS

SKU: 621392, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 30

Flat profileCrosstip profileTX profileSocketsThree-component handleTool tray setsFull drawer tool tray sets

Garnitura alata u SOS ulošku - 964/46SOS

SKU: 623987, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 36

Flat profileCrosstip profileThree-component handleTool tray setsFull drawer tool tray sets

Garnitura izvijača u SOS ulošku - 964/37SOS

SKU: 621396, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 28

Flat profileCrosstip profileTX profileHex profileThree-component handleTool tray setsFull drawer tool tray sets

Garnitura TBI izvijača u SOS ulošku - 964/9SOS

SKU: 621062, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Tool tray setsOne-third drawer tool tray setsFlat profileCrosstip profileThree-component handle

Garnitura ključeva nasadnih s TBI ručkom u SOS ulošku - 964/9BSOS

SKU: 621063, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

Tool tray setsOne-third drawer tool tray setsSocketsThree-component handle

Garnitura TBI izvijača s TX profilom u SOS ulošku - 964/9CSOS

SKU: 621560, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Tool tray setsOne-third drawer tool tray setsTX profileThree-component handle

Garnitura TBI izvijača u SOS ulošku - 964/9DSOS

SKU: 621561, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Tool tray setsOne-third drawer tool tray setsTX profileCrosstip profileThree-component handle

Garnitura izvijača TBI u SOS ulošku - 964ECO9

SKU: 621292, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Tool tray setsHalf ECO drawer tool tray setsFlat profileCrosstip profile

Izvijači TBI u garnituri - 606CS5TBI

SKU: 616320, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 5

Flat profileThree-component handle

Izvijači CR u garnituri - 606CS5CR

SKU: 617017, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 5

Flat profileOne component handles

Izvijači TBI u garnituri - 607CS5TBI

SKU: 611985, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 5

Flat profileCrosstip profileThree-component handle

Izvijači TBI u garnituri - 607CS7TBI

SKU: 611986, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 7

Flat profileCrosstip profileThree-component handle

Izvijači TBI u garnituri - 609CS5TBI

SKU: 611987, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 5

Flat profileCrosstip profileThree-component handle

Izvijači TBI u garnituri - 600CS5TBI

SKU: 614007, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 5

Izvijači TBI u plastičnoj kutiji - 607PB8TBI

SKU: 621445, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Flat profileCrosstip profileThree-component handle

Izvijači TBI u plastičnoj kutiji - 607PB9TBI

SKU: 621419, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 9

Flat profileCrosstip profileThree-component handle

Izvijači CR u garnituri - 607B5CR

SKU: 617021, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 5

Flat profileCrosstip profileOne component handles

Izvijači CR u garnituri - 607CS7CR

SKU: 617026, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 7

Flat profileCrosstip profileOne component handles

Izvijači NI u garnituri - 607B5NI

SKU: 617037, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 5

Flat profileCrosstip profileOne component handles

Izvijači VDE TBI u garnituri - 603CS6VDETBI

SKU: 617042, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

InsulatedCrosstip profileFlat profileThree-component handle

Izvijači VDE TBI i ispitivač napona u garnituri - 603CS6TVDETBI

SKU: 617043, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

InsulatedCrosstip profileFlat profileThree-component handle

Izvijači VDE u garnituri - 603CS6VDE

SKU: 617044, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

InsulatedCrosstip profileFlat profileOne component handles

Izvijači VDE i ispitivač napona garnitura u kartonskoj ambalaži - 603CS6TVDE

SKU: 617045, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

InsulatedCrosstip profileFlat profileOne component handles

Izvijači VDE TBI u garnituri - 603CS6AVT

SKU: 617653, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

InsulatedCrosstip profileFlat profileThree-component handle

Izvijači VDE TBI i ispitivač napona u garnituri - 603CS6ATVT

SKU: 617654, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

InsulatedCrosstip profileFlat profileThree-component handle

Izvijači VDE u garnituri - 603CS6AVDE

SKU: 617655, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

InsulatedCrosstip profileFlat profileOne component handles

Izvijači VDE i ispitivač napona u garnituri - 603CS6ATVD

SKU: 617656, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

InsulatedCrosstip profileFlat profileOne component handles

Izvijači NI u garnituri - 606B5NI

SKU: 617033, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 5

Flat profileOne component handles

Izvijači TBI u garnituri - 608CS5TBI

SKU: 612326, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 5

Crosstip profileThree-component handle

Izvijači CR u garnituri - 608CS5CR

SKU: 617028, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 5

Crosstip profileOne component handles

Izvijači CR u garnituri - 609CS7CR

SKU: 617030, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 7

Flat profileCrosstip profileOne component handles

Izvijači NI u garnituri - 608CS5NI

SKU: 617041, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 5

Crosstip profileOne component handles

Izvijači imbus VDE TBI garnitura u kartonskoj ambalaži - 620CS6VDETBI

SKU: 617048, Dimenzije: 2.5 - 8, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

InsulatedHex profile

Izvijači Torx TBI u garnituri - 621CS7TBI

SKU: 612300, Dimenzije: TX 10 - TX 40, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 7

TX profileThree-component handle

Izvijači Torx s rupom TBI u garnituri - 621/1CS7TBI

SKU: 612308, Dimenzije: TR 10 - TR 40, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 7

Izvijači Torx CR u garnituri - 621CS7CR

SKU: 617031, Dimenzije: TX 10 - TX 40, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 7

TX profileOne component handles

Izvijači Torx VDE TBI garnitura u kartonskoj ambalaži - 621CS6VDETBI

SKU: 617049, Dimenzije: TX 10 - TX 30, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

InsulatedTX profile

Izvijači nasadni TBI u garnituri - 629CS5TBI

SKU: 612318, Dimenzije: 6 - 13, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 5

SocketsThree-component handle

Izvijači nasadni CR u garnituri - 629CS7CR

SKU: 617032, Dimenzije: 6 - 17, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 7

SocketsOne component handles

Izvijači nasadni VDE TBI garnitura u kartonskoj ambalaži - 629CS6VDETBI

SKU: 617050, Dimenzije: 5.5 - 13, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

InsulatedSocketsThree-component handle

Garnitura elektroničarskih kliješta i izvijača u plastičnoj kutiji - 403C

SKU: 621692, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 11

For electronic

Izvijači za elektroniku u garnituri - 606CS5E

SKU: 620959, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 5

Flat profileFor electronic

Izvijači za elektroniku u garnituri - 607CS7E

SKU: 620960, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 7

Flat profileCrosstip profileFor electronic

Izvijači s TX profilom za elektroniku u garnituri - 621CS7E

SKU: 620961, Dimenzije: TX 6 - TX 20, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 7

TX profileFor electronic

Izvijači za elektroniku u garnituri - 608CS5E

SKU: 620962, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 5

Crosstip profileFor electronic

Set nastavaka u plastičnoj kutiji - 6776PB21

SKU: 621650, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 21

Flat profileCrosstip profileTX profileHex profile

Garnitura nastavka (biteva) - 6778FBS1

SKU: 624050, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 10

Flat profileCrosstip profile

Garnitura nastavka (biteva) - 6778FBS2

SKU: 624051, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 11

TX profileCrosstip profile
  • Ergonomski dizajnirana ručka

    Vrhunska kvaliteta materijala koji se koriste za liniju Unior izvijača dopunjena je ergonomskim dizajnom ručke koja osigurava odličan prihvat i prijanjanje izvijača u ruci.
  • Trokomponentna ručka

    Posebna trokomponentna drška sa svojom kombinacijom mekih i tvrdih površina - Unior patent - osigurava udobnost i efikasan rad s minimalnim pritiskom na zglob ruke tijekom rada.
  • Prihvat otporan na proklizavanje

    Zbog mogućnosti prilagodbe različitim profilima i inovativne trokomponentne drške, Unior izvijači osiguravaju efikasnost u radu.