Ključevi viljuškasto-okasti

Garnitura ključeva u SOS ulošku - 964/28SOS

SKU: 621387, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 59

SetsFull drawer tool tray setsTool tray sets

Garnitura ključeva u SOS ulošku - 964/35SOS

SKU: 621394, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 61

SetsTool tray setsFull drawer tool tray sets

Garnitura alata u SOS ulošku - 964/46SOS

SKU: 623987, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 36

SetsTool tray setsFull drawer tool tray sets

Garnitura viljuškasto-okastih ključeva dugih u SOS ulošku - 964/2CSOS

SKU: 621054, Dimenzije: 6 - 32, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 26

SetsTool tray setsTwo-third drawer tool tray sets

Garnitura dugih viljuškasto-okastih ključeva u SOS ulošku - 964/2ASOS

SKU: 621052, Dimenzije: 8 - 24, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 12

SetsTool tray setsOne-third drawer tool tray sets

Garnitura IBEX viljuškasto-okastih ključeva u SOS ulošku - 964/2BSOS

SKU: 621053, Dimenzije: 8 - 24, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 12

SetsTool tray setsOne-third drawer tool tray sets

Garnitura ključeva viljuškasto-okastih u SOS ulošku - 964ECO2

SKU: 621287, Dimenzije: 8 - 24, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 12

SetsTool tray setsHalf ECO drawer tool tray sets

Garnitura ključeva viljuškasto okastih, dugih u SOS ulošku - 964ECO2A

SKU: 621288, Dimenzije: 8 - 24, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 12

SetsTool tray setsHalf ECO drawer tool tray sets

Garnitura viljuškasto-okastih ključeva i dugih imbus ključeva u SOS ulošku - 964/2DSOS

SKU: 621563, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 19

SetsTool tray setsTwo-third drawer tool tray sets

Garnitura kratkih viljuškasto-okastih ključeva u SOS ulošku - 964/2FSOS

SKU: 621908, Dimenzije: 6 - 17, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 12

SetsTool tray setsOne-third drawer tool tray sets

Garnitura dugih viljuškasto-okastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 120/1CB

SKU: 611019, Dimenzije: 8 - 22, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 10

Sets

Garnitura dugih viljuškasto-okastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 120/1CB

SKU: 611020, Dimenzije: 10 - 30, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 12

Sets

Garnitura dugih viljuškasto-okastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 120/1CB

SKU: 600383, Dimenzije: 6 - 22, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 17

Sets

Garnitura dugih viljuškasto-okastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 120/1CB

SKU: 600384, Dimenzije: 6 - 32, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 26

Sets

Garnitura dugih viljuškasto-okastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 120/1CS

SKU: 603709, Dimenzije: 8 - 19, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Sets

Ključevi viljuškasto-okasti, dugi - u torbici - 120/1CT

SKU: 615475, Dimenzije: 8 - 22, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Sets

Ključevi viljuškasto-okasti, dugi - na metalnom stalku - 120/1MS

SKU: 605537, Dimenzije: 6 - 22, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 17

Sets

Garnitura dugih viljuškasto-okastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 120/1CB

SKU: 619398, Dimenzije: 1/4" - 1.1/4", Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 16

Sets

Garnitura kratkih viljuškasto-okastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 125/1CB

SKU: 600431, Dimenzije: 6 - 22, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 17

Sets

Garnitura kratkih viljuškasto-okastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 125/1CB

SKU: 602098, Dimenzije: 6 - 32, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 26

Sets

Garnitura kratkih viljuškasto-okastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 125/1CB

SKU: 611021, Dimenzije: 8 - 22, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 10

Sets

Garnitura kratkih viljuškasto-okastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 125/1CB

SKU: 611022, Dimenzije: 10 - 30, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 12

Sets

Garnitura kratkih viljuškasto-okastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 125/1CS

SKU: 603711, Dimenzije: 8 - 19, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Sets

Garnitura kratkih viljuškasto-okastih ključeva u torbici - 125/1CT

SKU: 615478, Dimenzije: 8 - 22, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Sets

Garnitura kratkih viljuškasto-okastih ključeva na metalnom stalku - 125/1MS

SKU: 605539, Dimenzije: 6 - 22, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 17

Sets

Garnitura kratkih viljuškasto okastih ključeva u torbici - 125/1CT

SKU: 625675, Dimenzije: 6 - 32, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 26

Sets

Ključevi viljuškasto-okasti IBEX u kartonskoj ambalaži - 129/1CB

SKU: 611776, Dimenzije: 8 - 24, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 12

Sets

Ključevi viljuškasto-okasti IBEX u kartonskoj ambalaži - 129/1CS

SKU: 611775, Dimenzije: 8 - 19, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Sets

Ključevi viljuškasto-okasti IBEX u torbici - 129/1CT

SKU: 615474, Dimenzije: 8 - 22, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Sets
  • Dugotrajan profil

    The wrenches are made of Premium chrome vanadium steel with a greater density at the points of the highest pressure, and such dimensioning and manufacture only increase their extreme power and durability.
  • Sigurnosni rez

    Specijalan sigurnosni rez, kojim su izrađeni ključevi, spriječava oštećenja uglova i rubova vijaka i matica ravnomjernom distribucijom sile po površini kontura matica i vijaka umjesto direktno na same rubove.
  • Inovativan dizajn

    Unior ključevi svojim inovativnim dizajnom i vrhunskim performansama osiguravaju točnost i učinkovitost prijenosa sile na glave vijaka i matica.