Imbus ključevi

Garnitura izvijača s T ručicom u SOS ulošku - 964/34SOS

SKU: 621393, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 18

Tool setsTool tray setsFull drawer tool tray sets

Garnitura alata u SOS ulošku - 964/46SOS

SKU: 623987, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 36

Tool setsTool tray setsFull drawer tool tray sets

Garnitura izvijača u SOS ulošku - 964/37SOS

SKU: 621396, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 28

TX profileHex profileTool setsTool tray setsFull drawer tool tray sets

Garnitura imbus ključeva s T drškom u SOS ulošku - 964/13SOS

SKU: 621067, Dimenzije: 3 - 10, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

Tool setsTool tray setsOne-third drawer tool tray setsBall-end hex profile

Garnitura imbus ključeva s T-ručkom u SOS ulošku - 964/13ASOS

SKU: 621068, Dimenzije: 3 - 10, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

Tool setsTool tray setsOne-third drawer tool tray setsHex profile

Garnitura TORX ključeva s T-ručkom u SOS ulošku - 964/14SOS

SKU: 621069, Dimenzije: TX 15 - TX 40, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

Tool setsTool tray setsOne-third drawer tool tray setsTX profile

Garnitura viljuškasto-okastih ključeva i dugih imbus ključeva u SOS ulošku - 964/2DSOS

SKU: 621563, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 27

Tool setsTool tray sets

Ključevi Torx s T-ručicom u kartonskoj ambalaži - 193TXCB

SKU: 608880, Dimenzije: TX 6 - TX 45, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 10

Tool sets

Ključevi Torx s T-ručicom u kartonskoj ambalaži - 193TXCS

SKU: 607888, Dimenzije: TX 10 - TX 45, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 7

Tool sets

Ključevi imbus s T-ručicom u kartonskoj ambalaži - 193HXCB

SKU: 608879, Dimenzije: 2.5 - 10, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 10

Tool sets

Ključevi imbus s T-ručicom u kartonskoj ambalaži - 193HXCS

SKU: 607890, Dimenzije: 2.5 - 10, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 7

Tool sets

Ključevi imbus, s kuglom, s T-ručicom u kartonskoj ambalaži - 193HXSCS

SKU: 609337, Dimenzije: 2.5 - 10, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 7

Tool sets

Ključevi imbus, u plastičnoj kutiji - 220/3PB1

SKU: 610914, Dimenzije: 2 - 10, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Tool sets

Ključevi imbus, u plastičnoj kutiji - 220/3PB1

SKU: 612161, Dimenzije: 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 0

Tool sets

Garnitura imbus ključeva, u plastičnom etuiu - 220/3PB

SKU: 601061, Dimenzije: 3 - 19, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 10

Tool sets

Garnitura imbus ključeva u plastičnom etuiu - 220/3PB

SKU: 601059, Dimenzije: 3 - 14, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Tool sets

Garnitura imbus ključeva u plastičnom etuiu - 220/3PB

SKU: 601057, Dimenzije: 3 - 10, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

Tool sets

Garnitura imbus ključeva, na plastičnom stalku - 220/3PH

SKU: 607852, Dimenzije: 1.5 - 10, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 9

Tool sets

Garnitura dugih imbus ključeva na plastičnom stalku - 220/3LPH

SKU: 608533, Dimenzije: 1.5 - 10, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 9

Tool sets

Garnitura dugih imbus kjučeva, u plastičnoj kutiji - 220/3LPB2

SKU: 610915, Dimenzije: 2 - 10, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Tool sets

Garnitura imbus ključeva s kuglom, na plastičnom stalku - 220/3SPH

SKU: 607853, Dimenzije: 1.5 - 10, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 9

Tool sets

Garnitura imbus ključeva s kuglom, u plastičnoj kutiji - 220/3SPB1

SKU: 610916, Dimenzije: 2 - 10, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Tool sets

Garnitura dugih imbus ključeva s kuglom, na plastičnom stalku - 220/3SLPH

SKU: 608534, Dimenzije: 1.5 - 10, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 9

Tool sets

Garnitura dugih imbus ključeva s kuglom, u plastičnoj kutiji - 220/3SLPB2

SKU: 610917, Dimenzije: 2 - 10, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Tool sets

Garnitura imbus ključeva, na plastičnom stalku - 220/3PH

SKU: 617079, Dimenzije: 1.5 - 12, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 10

Tool sets

Garnitura dugih imbus ključeva na plastičnom stalku - 220/3LPH

SKU: 617080, Dimenzije: 1.5 - 12, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 10

Tool sets

Garnitura dugih imbus ključeva na plastičnom stalku - 220/3LPH

SKU: 617082, Dimenzije: 1/16" - 3/8", Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 9

Tool sets
  • Dugotrajan profil

    The wrenches are made of Premium chrome vanadium steel with a greater density at the points of the highest pressure, and such dimensioning and manufacture only increase their extreme power and durability.
  • Sigurnosni rez

    Specijalan sigurnosni rez, kojim su izrađeni ključevi, spriječava oštećenja uglova i rubova vijaka i matica ravnomjernom distribucijom sile po površini kontura matica i vijaka umjesto direktno na same rubove.
  • Inovativan dizajn

    Unior ključevi svojim inovativnim dizajnom i vrhunskim performansama osiguravaju točnost i učinkovitost prijenosa sile na glave vijaka i matica.