Okasti ključevi

Garnitura ključeva u SOS ulošku - 964/28SOS

SKU: 621387, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 52

RingTool setsFull drawer tool tray setsTool tray sets

Garnitura ključeva u SOS ulošku - 964/35SOS

SKU: 621394, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 54

RingTool setsTool tray setsFull drawer tool tray sets

Garnitura ključeva u SOS ulošku - 964/29ASOS

SKU: 623932, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 28

Tool setsFull drawer tool tray setsTool tray sets

Garnitura okastih ključeva u kartonski kutiji - 180/1CS

SKU: 602845, Dimenzije: 6 - 22, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

RingTool sets

Garnitura okastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 180/1CB

SKU: 600541, Dimenzije: 6 - 22, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

RingTool sets

Garnitura okastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 180/1CB

SKU: 600542, Dimenzije: 6 - 32, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 12

RingTool sets

Garnitura okastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 180/1CB

SKU: 600543, Dimenzije: 6 - 41, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 13

RingTool sets

Garnitura okastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 180/1CB

SKU: 603674, Dimenzije: 6 - 27, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 10

RingTool sets

Garnitura okastih ključeva na metalnom stalku - 180/1MS

SKU: 605545, Dimenzije: 6 - 32, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 12

RingTool sets

Garnitura ravnih okastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 182/2ACB

SKU: 612568, Dimenzije: 6 - 32, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 11

Tool sets

Ključevi okasti otvoreni, u torbici - 183/2CT

SKU: 615467, Dimenzije: 8 - 24, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

Tool sets

Ključevi okasti otvoreni, u kartonskoj ambalaži - 183/2CB

SKU: 612985, Dimenzije: 8 - 22, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

Tool sets

Ključevi okasti otvoreni u kartonskoj ambalaži - 183/2CB

SKU: 612986, Dimenzije: 8 - 32, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 9

Tool sets

Ključevi okasti izolirani u garnituri - 180/2VDEDPCB

SKU: 612677, Dimenzije: 10 - 24, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 10

Tool setsInsulated

Garnitura okastih ključeva u SOS ulošku - 964/3SOS

SKU: 621055, Dimenzije: 6 - 22, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Tool setsTool tray setsOne-third drawer tool tray sets

Garnitura okastih ključeva u SOS ulošku - 964/4SOS

SKU: 621056, Dimenzije: 21 - 32, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 4

Tool setsTool tray setsOne-third drawer tool tray sets
  • Dugotrajan profil

    The wrenches are made of Premium chrome vanadium steel with a greater density at the points of the highest pressure, and such dimensioning and manufacture only increase their extreme power and durability.
  • Sigurnosni rez

    Specijalan sigurnosni rez, kojim su izrađeni ključevi, spriječava oštećenja uglova i rubova vijaka i matica ravnomjernom distribucijom sile po površini kontura matica i vijaka umjesto direktno na same rubove.
  • Inovativan dizajn

    Unior ključevi svojim inovativnim dizajnom i vrhunskim performansama osiguravaju točnost i učinkovitost prijenosa sile na glave vijaka i matica.