Ključevi s račnom

Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom u SOS ulošku - 964/27SOS

SKU: 621084, Dimenzije: 8 - 19, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 10

SetsTool tray setsOne-third drawer tool tray sets

Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom u SOS ulošku - 964/27ASOS

SKU: 625732, Dimenzije: 8 - 19, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 7

SetsTool tray setsOne-third drawer tool tray sets

Ključevi viljuškasto-okasti garnitura, s račnom, u kartonskoj ambalaži - 160/2CB

SKU: 623080, Dimenzije: 8 - 24, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 9

Sets

Ključevi viljuškasto-okasti, zglobni, garnitura s račnom, u kartonskoj ambalaži - 161/2CB

SKU: 623081, Dimenzije: 8 - 19, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 5

Sets

Ključevi okasti s račnom, garnitura u kartonskoj ambalaži - 170/2CB

SKU: 623082, Dimenzije: 6 - 19, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

Sets

Ključevi viljuškasto-okasti s račnom, u kartonskoj ambalaži - 160/2CS

SKU: 623709, Dimenzije: 8 - 19, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

Sets

Ključevi viljuškasto-okasti, zglobni, s račnom u kartonskoj ambalaži - 161/2CS

SKU: 623710, Dimenzije: 8 - 19, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

Sets

Ključevi okasti s račnom, u kartonskoj ambalaži - 170/2CS

SKU: 623711, Dimenzije: 6 - 19, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

Sets

Garnitura viljuškasto okastih ključeva s račnom, u torbici - 160/2CT

SKU: 627001, Dimenzije: 8 - 19, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

Sets

Garnitura viljuškasto okastih ključeva s račnom, u torbici - 161/2CT

SKU: 627002, Dimenzije: 8 - 19, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

Sets
  • Dugotrajan profil

    The wrenches are made of Premium chrome vanadium steel with a greater density at the points of the highest pressure, and such dimensioning and manufacture only increase their extreme power and durability.
  • Sigurnosni rez

    Specijalan sigurnosni rez, kojim su izrađeni ključevi, spriječava oštećenja uglova i rubova vijaka i matica ravnomjernom distribucijom sile po površini kontura matica i vijaka umjesto direktno na same rubove.
  • Inovativan dizajn

    Unior ključevi svojim inovativnim dizajnom i vrhunskim performansama osiguravaju točnost i učinkovitost prijenosa sile na glave vijaka i matica.