KLJUČ VILJUŠKASTI

Garnitura ključeva u SOS ulošku - 964/28SOS

SKU: 621387, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 59

SetsFull drawer tool tray setsTool tray sets

Garnitura ključeva u SOS ulošku - 964/35SOS

SKU: 621394, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 61

SetsTool tray setsFull drawer tool tray sets

Garnitura viljuškastih ključeva u SOS ulošku - 964/1SOS

SKU: 621049, Dimenzije: 6 - 32, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 12

SetsTool tray setsOne-third drawer tool tray sets

Garnitura viljuškastih ključeva u SOS ulošku - 964/1ASOS

SKU: 621050, Dimenzije: 6 - 32, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 12

SetsTool tray setsOne-third drawer tool tray sets

Garnitura viljuškastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 110/1CB

SKU: 600105, Dimenzije: 6 - 22, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Sets

Garnitura viljuškastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 110/1CB

SKU: 600106, Dimenzije: 6 - 32, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 12

Sets

Garnitura viljuškastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 110/1CB

SKU: 600107, Dimenzije: 6 - 41, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 13

Sets

Garnitura viljuškastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 110/1CB

SKU: 611018, Dimenzije: 6 - 27, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 10

Sets

Garnitura viljuškastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 110/1CB

SKU: 603715, Dimenzije: , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 13

Garnitura viljuškastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 110/1CB

SKU: 605531, Dimenzije: 1/4" - 1.1/4", Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 12

Sets

Garnitura viljuškastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 110/1CS

SKU: 602844, Dimenzije: 6 - 22, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Sets

Ključevi viljuškasti u torbici - 110/1CT

SKU: 615465, Dimenzije: 6 - 22, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Sets

Garnitura viljuškastih ključeva u plastičnom etuiu - 110/1PB

SKU: 600108, Dimenzije: 6 - 17, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

Sets

Garnitura viljuškastih ključeva u plastičnom etuiu - 110/1PB

SKU: 600109, Dimenzije: 6 - 22, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Sets

Garnitura viljuškastih ključeva na metalnom stalku - 110/1MS

SKU: 605528, Dimenzije: 6 - 32, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 12

Sets

Garnitura viljuškastih ključeva na metalnom stalku - 110/1MS

SKU: 605532, Dimenzije: 1/4" - 1.1/4", Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 12

Sets

Ključevi viljuškasti, jednostrani, izolirani, u garnituri - 110/2VDEDPCB

SKU: 612676, Dimenzije: 10 - 24, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 10

SetsInsulated

Ključevi viljuškasti, mali, za električare u plastičnom etuiu - 114/2PB

SKU: 619287, Dimenzije: 3.2 - 14, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 15

Sets
  • Dugotrajan profil

    The wrenches are made of Premium chrome vanadium steel with a greater density at the points of the highest pressure, and such dimensioning and manufacture only increase their extreme power and durability.
  • Sigurnosni rez

    Specijalan sigurnosni rez, kojim su izrađeni ključevi, spriječava oštećenja uglova i rubova vijaka i matica ravnomjernom distribucijom sile po površini kontura matica i vijaka umjesto direktno na same rubove.
  • Inovativan dizajn

    Unior ključevi svojim inovativnim dizajnom i vrhunskim performansama osiguravaju točnost i učinkovitost prijenosa sile na glave vijaka i matica.