KLJUČ VILJUŠKASTI

Garnitura viljuškastih ključeva u kartonskoj ambalaži - 110/1CB

SKU: 605531, Dimenzije: 1/4" - 1.1/4", Količina: 12

Tool sets

Ključevi viljuškasti u torbici - 110/1CT

SKU: 615465, Dimenzije: 6 - 22, Količina: 8

Tool sets

Garnitura viljuškastih ključeva na metalnom stalku - 110/1MS

SKU: 605528, Dimenzije: 6 - 32, Količina: 12

Tool sets

Garnitura viljuškastih ključeva na metalnom stalku - 110/1MS

SKU: 605532, Dimenzije: 1/4" - 1.1/4", Količina: 12

Tool sets
  • Dugotrajan profil

    The wrenches are made of Premium chrome vanadium steel with a greater density at the points of the highest pressure, and such dimensioning and manufacture only increase their extreme power and durability.
  • Sigurnosni rez

    Specijalan sigurnosni rez, kojim su izrađeni ključevi, spriječava oštećenja uglova i rubova vijaka i matica ravnomjernom distribucijom sile po površini kontura matica i vijaka umjesto direktno na same rubove.
  • Inovativan dizajn

    Unior ključevi svojim inovativnim dizajnom i vrhunskim performansama osiguravaju točnost i učinkovitost prijenosa sile na glave vijaka i matica.