Nasadni ključevi

Ključevi nasadni, zglobni u torbici - 202/1CT

SKU: 615472, Dimenzije: 8 - 22, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 8

Sets

Garnitura dvostranih, nasadnih ključeva u kartonskoj ambalaži - 176CB

SKU: 609130, Dimenzije: 8 - 24, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 16

Sets

Garnitura dvostranih nasadnih ključeva u kartonskoj ambalaži - 176CB

SKU: 609131, Dimenzije: 8 - 32, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 22

Sets

Ključevi nasadni, dvostrani, dvanaesterokutni u kartonskoj ambalaži - 177CB

SKU: 609100, Dimenzije: 8 - 24, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 16

Sets

Garnitura ključeva nasadnih s TBI ručkom u SOS ulošku - 964/9BSOS

SKU: 621063, Dimenzije: - , Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

SetsTool tray setsOne-third drawer tool tray sets

Garnitura ključeva zglobnih u SOS ulošku - 964/17SOS

SKU: 621072, Dimenzije: 8 - 22, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 7

SetsTool tray setsOne-third drawer tool tray sets

Garnitura dvostranih nasadnih ključeva u SOS ulošku - 964/18ASOS

SKU: 621073, Dimenzije: 8 - 19, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 10

SetsTool tray setsOne-third drawer tool tray sets

Garnitura dvostranih nasadnih ključeva u SOS ulošku - 964/18BSOS

SKU: 621074, Dimenzije: 8 - 19, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 10

SetsTool tray setsOne-third drawer tool tray sets

Garnitura dvostranih, nasadnih ključeva u kartonskoj ambalaži - 176CS6

SKU: 620581, Dimenzije: 8 - 19, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

Sets

Garnitura dvostranih, nasadnih ključeva u kartonskoj ambalaži - 176CS11

SKU: 620582, Dimenzije: 8 - 24, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 11

Sets

Garnitura dvostranih, dvanaesterokutnih nasadnih ključeva u kartonskoj ambalaži - 177CS6

SKU: 620583, Dimenzije: 8 - 19, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 6

Sets

Garnitura dvostranih, dvanaesterokutnih nasadnih ključeva u kartonskoj ambalaži - 177CS11

SKU: 620584, Dimenzije: 8 - 24, Službena web stranica: [http://www.unior.com/en/staff/press](http://www.unior.com/en/staff/press) ": 11

Sets
  • Dugotrajan profil

    The wrenches are made of Premium chrome vanadium steel with a greater density at the points of the highest pressure, and such dimensioning and manufacture only increase their extreme power and durability.
  • Sigurnosni rez

    Specijalan sigurnosni rez, kojim su izrađeni ključevi, spriječava oštećenja uglova i rubova vijaka i matica ravnomjernom distribucijom sile po površini kontura matica i vijaka umjesto direktno na same rubove.
  • Inovativan dizajn

    Unior ključevi svojim inovativnim dizajnom i vrhunskim performansama osiguravaju točnost i učinkovitost prijenosa sile na glave vijaka i matica.