Financial support for floods in Slovenia.

Naravnim katastrofam in nesrečam, ki so v zadnjem mesecu dni preplavile Slovenijo, se nekako ne zdi konca. Škoda je velika, mnoga podjetja so obstala. Solidarnost, strpnost in nasploh pripravljenost pomagati sokrajanom, posameznikom, … je postalo izrednega pomena. Slovenija je stopila skupaj. In tej zgodbi se je tokrat pridružilo tudi naše podjetje Unior d.d., ki velik poudarek namenja prav solidarnosti ter pomenu skupnega in aktivnega sodelovanja.

Zavedanje, da so prav gasilci in predstavniki civilnih zaščit tisti, ki te dni nosijo levji delež bremena, in glede na število prošenj, ki so prispela v naše podjetje, smo se odločili, da obrtnikom, podjetjem, predstavnikom civilnih zaščit, gasilcem, vrtcem in šolam, ter tudi posameznikom, ki so utrpeli znatno škodo, namenimo sredstva za pomoč. Slednja bodo v obliki izredno visokega popusta za nakup Unior ročnega orodja, kar je sploh v času številnih sanacij zelo pomembno. Prav tako je namen naše pomoči pomagati podjetjem in manjšim obrtnikom, ki so jim poplave uničile delavnice, proizvodnje, … da bodo svojo podjetniško pot tudi z našo pomočjo lahko hitreje vzpostavili nazaj, v ustaljene tirnice.

Višina ugodnosti se bo določala glede na individualne potrebe in škodo, ki je bila povzročena, medtem ko bodo skupna sredstva donacij v obliki ugodnosti ob nakupu orodja bila v višini 60.000 EUR za podjetja ter 20.000 EUR za šole in vrtce, gasilce in civilno zaščito. Skupna vrednost vseh donatorskih zneskov za posameznike, katerih premoženje je bilo uničeno v več kot 80 %, pa bo do 20.000 EUR, z omejenim zneskom na posameznika, saj želimo upoštevati in pomagati čim večjemu številu ljudi. Skupno bomo tako namenili kar 100.000 EUR sredstev, za katere verjamemo in upamo, da bodo pomagale pri hitrejšemu okrevanju podjetij, lažji pomoči gasilcev in predstavnikov civilnih zaščit ter ostalih, ki potrebujejo orodje za sanacijo povzročene škode.

»Za pomoč smo se odločili, saj se zavedamo, da so tovrstne situacije izredno težke in za mnoge nepredstavljive. Šele v dogodkih zadnjih nekaj mesecev smo lahko videli, kako veliko moč ima pravzaprav narava in koliko škode lahko povzročijo tovrstne ujme in poplave. Zato se strinjamo, da je čas, da stopimo skupaj in si pomagamo po najboljših močeh.«

Skrb za skupnost in posameznike pa je globo zakoreninjena tudi v strategiji našega podjetja. Poleg tega, da smo aktivni zaposlovalec v lokalnem okolju, odgovornost do ljudi dokazujemo ne le s spoštovanjem socialnega dialoga in izpolnjevanjem pravic zaposlenih, temveč tudi s skrbnim zagotavljanjem varnosti ter zdravja pri delu. Zato vemo, da je pomoč v tovrstnih dogodkih pomembna in predstavlja temeljno nalogo prav vsakega posameznika, ki ima možnost pomagati.