Unior празнува вековна годишнина 100 години

Изработваме бъдещето от миналото.

Ние сме посветени на непрекъснатото развитие, основано на вековни традиции и знания. Ние също така оставаме фокусирани върху нашата мисия, която се основава на ценностите на върховите постижения, предприемачеството, иновациите и отговорността. Гордеем се с факта, че през последните сто години сме се превърнали от една проста ковачница в една от най-големите корпоративни групи в Словения. В същото време успяхме да се развиваме успешно на чуждестранните пазари, като се превърнахме в уважавана международна организация, която работи с някои от най-важните компании в света. В дългосрочен план развитието е в хармония с природата, околната среда и обществата отвъд нашите граници, което ще осигури по-добро бъдеще за всички нас. С този подход ние разширяваме ролята и силата на нашата марка, което ни позволява да работим успешно и да разпространяваме нашите продукти в над 100 страни. Повече от 95% от нашите продукти се изнасят, от които най-голям дял отива в Западна Европа и в изключително взискателната автомобилна индустрия. С оглед на бързите промени и конкурентната среда, ние трябва да предложим повече и по-голяма добавена стойност, водеща до новаторско развитие в редица области. Ние имаме голям пазарен дял в изработването на мотовилки и частите на механизмите за контрол за автомобилната индустрия, което ни прави една от най-големите ковачници в Европа, както и един от най-важните доставчици за най-изявените автомобилни марки в света. Под нашата собствена марка ние правим висококачествени ръчни инструменти, използвани главно от професионални потребители по целия свят. Отличаващи се с богатство от знания и опит, ние проектираме и произвеждаме взискателни машини със специално предназначение за средна и мащабна обработка на метали. Нашата визия ни отличава като прогресивна международна компания в металообработващата промишленост. Прилагайки нашия собствен иновативен процес на работа с купувачи, доставчици, подобни компании и изследователски организации, ние ще разработваме, произвеждаме и предлагаме на пазара решения с все по-голяма добавена стойност. Ние сме и ще продължим да бъдем свързващият елемент в динамичната група UNIOR, която използва максимално връзките си, за да осигури сигурна инвестиция за своите собственици и бъдеще за своите служители. Постоянните иновации и подобрения са оставили важен знак за 100-годишната традиция на нашата компания. Днес Unior се отличава с превъзходство в процесите на изковаване, студено коване, обработване на собствени изковки, синтероване и проектиране на оригинални решения за производство на ръчни инструменти и машини със специално предназначение. Предимствата, които предлагаме на нашите купувачи, включват конкурентоспособност, гъвкавост, разнообразна производствена програма, съобразяване с тенденциите в автомобилната индустрия, видима марка с дългогодишна традиция, собствено развитие и собствена търговска мрежа, качествени ремонтни услуги и продукти с дълъг полезен живот. Тъй като сме тясно свързани с нашата околна среда и с традициите и опита на нашите предци, ние добре знаем, че инвестирането в околностите, където живеем и работим, е безценно. От най-ранните си години Unior е оставил важен знак за развитието на Зрече, тъй като градската инфраструктура нараства заедно с компанията. UNIOR оказва решаващо влияние върху развитието на туризма в Зрече, както и на самия град, като допринася значително за качеството на живот в Зрече и околността. Не само местната икономика, но образованието, културата, спорта и общото социално развитие до голяма степен зависят от Unior. Фирмата разполага с широка сфера на дейност. Благодарение на ноу-хау, упорита работа и амбиция на всички поколения, ние сме горди, че създадохме редица работни места и допринесохме значително за видимостта на района, броя на хората, които го посещават, и значителния напредък на целия регион. Имайки предвид това, Unior отдава голямо значение на региона, в който работим. Ние помагаме на редица организации и общества чрез повишаване на осведомеността и осигуряване на морална и финансова подкрепа. Ние също така подкрепяме настоящите инициативи и разнообразни еднократни събития със спонсорство и дарения. Всяка година ние осигуряваме редовна подкрепа за много културни, спортни и хуманитарни проекти. Гордеем се с нашата дългогодишна традиция, която облекчи финансовата тежест върху редица семейства в региона, когато става въпрос за образованието на децата им. В училищния център „Slovenske Konjice-Zreče“ имаме собствен цех за бъдещите ни служители. Признаваме, че служителите са основата за надеждната работа на всяка компания и единственият начин да се създаде вековна традиция, обгърната в историята. Вековна традиция, надеждни и висококвалифицирани служители, първокласно ноу-хау, най-съвременни технологични решения, продукти и услуги от най-високо качество, корпоративна социална отговорност и модерен маркетингов подход - това са нашите основни качества. Бързото развитие на технологиите и информацията означава, че винаги ще бъдем изправени пред нови предизвикателства. Наясно сме, че само удовлетворени и мотивирани личности с най-добра компетентност и способност за работа в екип могат да се справят с тях. Когато става въпрос за реализиране на нашата визия, подкрепата и развитието на нашите служители са безценни. Имайки това предвид, ние отдаваме голямо значение на защитата и насърчаването на здравето, ергономичността, гъвкавото работно време, новите практики за човешките ресурси, обучението, укрепването на взаимоотношенията между поколенията и подобряване на отдадеността. Ние наследихме историите на нашите трудолюбиви и новаторски предци, но днес пишем нова история - тази, която не се занимава само със запазването на миналото, а се фокусира върху създаването на бъдещето. Нашите постижения ни дават смелост. Ние можем да правим неща, които другите не могат, защото заедно сме по-силни, по-решителни и по-успешни. Заслугата за това се дължи на великия духа на UNIOR - постоянен и решителен, но гъвкав пред лицето на промяната. Unior d.d. Управителен съвет Darko Hrastnik, Председател на Управителния съвет Branko Bračko, член на Управителния съвет