MJETE DORE PROGRAMI

Katalogu i produkteve

Bottom bracket reamer tool frame BSA & ITA - 1699.2/4

Tool frame is compatible with bottom bracket reamer 1699.1 and magnetic handle for reamers and taps 1695/4BI. Slot on the top of the adapter enables quick and easy assembly of the tool together with the handle for reamers and taps 1694/4BI.


-
Packaging data
Paketimit mjet Shitje me pakicë Paketë transportit
ABCA1B1C1
626468 - - - - - - - - -

Eksporto në PDF
Legjenda e simboleve
Legjenda e simboleve