MJETE DORE PROGRAMI

Katalogu i produkteve

Wooden bench top - 990TW

kompensatë - druri ahu
të mbrojtura me shtresë miqësore me mjedisin


ABHKėrkesa blerja
625630 1500 750 40 36200 K 1 Shtoj
625631 2000 750 40 46200 K 1 Shtoj
625632 2500 750 40 61000 K 1 Shtoj

Eksporto në PDF
Legjenda e simboleve
Legjenda e simboleve
Paketimi dhënave
Paketimit mjet Shitje me pakicë Paketë transportit
ABCA1B1C1
625630 1500 750 40 37000 1 1540 765 58 36800
625631 750 2000 40 50000 1 765 2040 58 48200
625632 2500 750 40 60000 1 2550 765 58 62400

Eksporto në PDF
Legjenda e simboleve
Legjenda e simboleve