MJETE DORE PROGRAMI

Katalogu i produkteve

Mjeteve matëse

Mjetet matëse UNIOR mundësojnë punë të lehtë dhe të saktë. Kyçe çift rrotullues UNIOR janë të pajisura me mbrojtjen nga mbingarkesa dhe një sinjal vizuale.
UNIOR mjetet matëse grup është plotësuar me rregullat foldig, nivelet alu-shpirt, masonët profilet, provoni sheshe,.


Zgjidhni lloj produkti:
Kyç çift rrotullues

Matja kaseta

Grupe e thika universale, e pa dhe matjen tapse në tabaka mjet
Nivelet e shpirt

Provoni shesheve

Profilet Mason

Nonjues,Shubler matës

Mat sondazh

mjete të tjera matëse