MJETE DORE PROGRAMI

Katalogu i produkteve

Mjete hidraulike

Pajiset tub UNIOR janë bërë prej çeliku kromit vanadium. Të grykë dhëmbëzuar kanë induksion thekur dhëmbë
Vetë-mbajtjen grip celes tub ka një formë ergonomik për të siguruar pune të rehatshme. Ajo miraton të përkryer për të detalit çfarëdo formë pa rrëshqitje. Të pajiset tub janë të sigurt për t'u përdorur dhe janë jashtëzakonisht qëndrueshme.


Zgjidhni lloj produkti:
Pajiset tub

Dana të përbashkët të dyfishtë zakon, Dana ndryshueshme përbashkëta, kuti Dana të përbashkëta

Hapëse Tube

Veset Vend zgjedhën

Qëndron Tri

Mjete të tjera hidraulike

Grupe të pajiset tub