PROGRAM RUČNOG ALATA

Mreža distributera

Bosnia
Unior Tehna d.o.o.
Lužansko polje, 771000 Sarajevo

Osoba za kontakt
Mrs. Amira Emirhafizovic
Tele.: +387 33 776 376
Telefaks: +387 33 776 371
E-adresa: amira@uniortehna.ba
Internet: www.unior.ba

Više distributera diljem svijeta (engleski)