PROGRAM RUČNIH ALATA

Marketing u industriji

Sopstveni razvoj, moderne proizvodne linije, kompjuterski kontrolisana tehnologija priznatih partnera (Mori Seki, Miyano, daewoo i drugih) zajedno sa inovativno planiranim i fleksibilnim procesima obezbeđuju najviši kvalitet proizvoda.

Uniorova globalna ekspertiza i korišćenje izuzetnih mašina i druge opreme su deo svih ključnih faza proizvodnje; od mehaničke i termičke obrade do završne obrade i zaštite hladno kovanih delova.

Mehanička obrada materijala

Mašine za obradu žlebova omogućuju adekvatnu obradu različitih unutrašnjih i spoljašnjih profila. Obrada različitih proizvoda kroz procedure rezanja materijala vrši se na modernim CNC mašinama.

Obrada metalnih ploča - limova

Uniorova tehnologija osigurava kvalitet kružnog zavarivanja prateći MAG procedure do prečnika i dužina od 300 mm. Ekscentrične i hidraulične prese (do 160 tona) omogućavaju oblikovanje metalnih ploča; obrada savijenjem vrši se pomoću CNC Salvagnini mašina koje koriste tehnologiju robota. Robotizovana ćelija za zavarivanje omogućava otporno zavarivanje limova za izradu proizvoda za odlaganje alata.

Termička obrada materijala

Termička obrada za pojačanje tvrdoće materijala vrši se u pećima u zaštićenoj atmosferi koja sprečava oštećenja površine; adekvatna tvrdoća delova alata postiže se indukcionom obradom.

Zaštita površina materijala

Niklovane, hromirane i fosfatne površine zaštićene su obradom na automatskim, kompjuterski kontrolisanim i ekološki modernim  proizvodnim linijama. Zaštita površina može biti implementirana i postavljanjem jednostruke ili višestruke plastične zaštite u različitim bojama.