PROGRAM RUČNIH ALATA

Tradicija

Uniorov program ručnih alata proizvodi više od 7,6 miliona artikala alata i proizvoda od lima godišnje. Unior je naslednik bogate kovačke tradicije u oblasti Pohorja i severoistočne Slovenije.

Tradicija - pohorski kovači

U 19. veku, nekoloko kovača pojavilo se u oblasti Pohorja. Uglavnom su proizvodili poljoprivredni alat i alat za zanatlije. Njihov rad je povezivan sa četiri gvožđarske radnje u ovoj oblasti.

Preduzetništvo - prva fabrika kovanih proizvoda

Prva fabrika kovanih alata osnovana je početkom 20.veka 1919.godine. Inženjer Mirko Bremec i Walter Mach osnovali su fabriku u Zrečama, gde se kompanija Unior i danas nalazi. Kompanija je i tada bila moderna fabrika i proizvodila je kovane alate za poljoprivredu, rudarstvo i zanatstvo. Kovačnica je pretvorena u modernu mehaničku fabriku za kovanje.

Novi planovi - fabrika za kovane alate

Kovanje je obnovljeno nakon Drugog svetskog rata. 1947. posle obnavljanja i izgradnje zgrada, kovačnica je nazvana Fabrika kovanih alata Zreče.

Kvalitet - globalna robna marka Unior

U drugoj polovini 20. veka fabrika se najviše razvijala investiranjem u proizvodnju ručnih alata. S obzirom na orijentaciju ka razvoju univerzalnih alata, fabrika je promenila ime 1974. i postala poznata kao Unior, Fabrika kovanih alata Zreče. Tokom narednih decenija Unior je uspostavio široku prodajnu i distributersku mrežu.

U 21.veku Unior započinje poslovanje susrećući se sa brojnim zahtevima standarda kvaliteta i zaštite životne sredine. Kompanije je već suvlasnik železare Štore i ušla je na tržišta Amerike, Australije, rusije i Kine sa sopstvenim firmama. Unior je svetska robna marka ručnih alata.