ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Χορηγίες

Η UNIOR καλύπτει τις ανάγκες πολλών ειδικοτήτων µε την παραγωγή εργαλείων στοχευµένων για επαγγελµατικές εργασίες και θεωρείται µία από τις πιό σηµαντικές παραγωγούς παγκοσµίως. Η UNIOR είναι χορηγός πολλών διεθνώς αναγνωρισµένων ποδηλατικών οµάδων, αυτοκινητιστών και µοτοσικλετιστών αγώνων. Η χρήση των εργαλείων UNIOR για επισκευές και συντήρηση τους διασφαλίζει οµαλή λειτουργία, χρηστικότητα και ασφάλεια για να επιτύχουν διακρίσεις παγκοσµίως.

Κάποιες από τις οµάδες και άτοµα που χορηγούµε:

  • MBK Orbea team
  • Unior tools team
  • Ultra bycicle club- Mladen Kosi
  • Rok Bagoroš