ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Βιομηχανικό Marketing

Ο καινοτόµος σχεδιασµός, οι σύγχρονες γραµµές παραγωγής, η ελεγχόµενη από υπολογιστές τεχνολογία των αναγνωρισµένων συνεργατών µας  (Mori Seki, Miyano, Daewoo κ.α.), µαζί µε τις πρωτοποριακές και ευέλικτες διαδικασίες, διασφαλίζουν την άριστη ποιότητα παραγωγής των προϊόντων UNIOR.

H διεθνής εµπειρία της UNIOR και η χρήση µηχανηµάτων και εξοπλισµού τελευταίας τεχνολογίας συναρτούν σε όλα τα επίπεδα παραγωγής, από τη θερµική και µηχανική επεξεργασία µέχρι το φινίρισµα της ψυχρής εξέλασης.

Μηχανική επεξεργασία υλικών

Κοπτικές µηχανές και εξαρτήµατα διαµορφώνουν εσωτερικά και εξωτερικά προφίλ. Η επεξεργασία διαφόρων ειδών µε την αφαίρεση υλικού (διάτρηση, πλανάρισµα, φρεζάρισµα, κτλ) γίνεται µε µηχανές CNC τελευταίας τεχνολογίας.

Επεξεργασία χαλυßδοελασµάτων

Η τεχνολογία της UNIOR εξασφαλίζει ποιοτικές κολλήσεις MAG µέχρι και διαµέτρους 300mm. Έκκεντρες και υδραυλικές πρέσες (µέχρι 160 τόνων) επιτρέπουν την εκτενή επεξεργασία χαλυßδοελασµάτων. Χρησιµοποιούνται µηχανές CNC Salvagnini µε ροµποτική τεχνολογία. Οι συγκολλήσεις γίνονται επίσης µε ροµποτικές διατάξεις.

Θερµική επεξεργασία υλικών

Η διαδικασία σκλήρυνσης γίνεται σε προστατευµένο περιßάλλον για να αποτραπεί η απανθράκωση της επιφάνειας. Η επιπλέον σκλήρυνση συγκεκριµένων σηµείων του εργαλείου γίνεται µε επαγωγή.

Προστασία επιφανείας των υλικών

Η επιχρωµίωση, επινικέλωση και επιφωσφάτωση των υλικών γίνεται σε αυτόµατες γραµµές, ελεγχόµενες από υπολογιστή και σχεδιασµένες µε γνώµονα το περιßάλλον. Η προστασία των επιφανειών µπορεί να ενισχυθεί µε µία ή περισσότερες στρώσεις πλαστικού.