ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Παράδοση

Το πρόγραµµα εργαλείων χειρός UNIOR παράγει πάνω από 7,6 εκατοµµύρια τεµάχια εργαλείων και ειδών από χαλυßδοέλασµα το χρόνο. Είναι η συνέχεια της παράδοσης επεξεργασία µετάλλου της περιοχής Pohorje και της Βορειο-ανατολικής Σλοßενίας.

Παράδοση - σιδηρουργεία Pohorje

Τον 19ο αιώνα, πολλά σιδηρουργεία αναπτύχθηκαν στην περιοχή Pohorje, τα οποία κατασκεύαζαν κυρίως αγροτικά εργαλεία.

Επιχειρηµατικότητα - το πρώτο εργοστάσιο επεξεργασίας µετάλλου µε µηχανικό σφυρί

Το πρώτο εργοστάσιο σφυρήλατων εργαλείων εδραιώθηκε στις αρχές το 1919. Οι µηχανολόγοι Mirko Bremec και Walter Mach δηµιούργησαν την Styria Iron-Industrial Company στο Zrece, όπου η εταιρία UNIOR εξακολουθεί να έχει τις κεντρικές της εγκαταστάσεις. Η εταιρία ήταν ένα πρωτοποριακό για την εποχή του εργοστάσιο και παρήγαγε αγροτικά, µεταλλευτικά και κατασκευαστικά εργαλεία. Το υδραυλικό σφυρί που χρησιµοποιούνταν, αναπτύχθηκε σε ένα αυτοµατοποιηµένο εργοστάσιο.

Νέα εργοστάσια - παραγωγή σφυρήλατων εργαλείων

Το σιδηρουργείο ανακαινίστηκε µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, το 1947, µετά την αναστήλωση και ολοκλήρωση του κτηρίου και µετονοµάστηκε σε "Factory of Forged Tools Zreče".

Ποιότητα - διεθνής εµπορικό σήµα "UNIOR"

Στο δεύτερο µισό του 20ού αιώνα, το εργοστάσιο αναπτύχθηκε κυρίως επενδύοντας στη παραγωγή εργαλείων χειρός. Καθώς η παραγωγή εστιάστηκε σε εργαλεία γενικής χρήσης, η εταιρία µετονοµάστηκε το 1974 και έγινε γνωστή ως “Unior, εργοστάσιο σφυρήλατων εργαλείων Zreče”. Κατά τις επόµενες δεκαετίες, η UNIOR ανέπτυξε ένα παγκόσµιο δίκτυο διανοµής και πώλησης.

Η UNIOR µπήκε στον 21ο αιώνα µε νέες πιστοποιήσεις ποιότητας και περιßαλλοντολογικής διαχείρισης της παραγωγής. Η εταιρία ήδη είναι συνιδιοκτήτης του ßασικού προµηθευτή της σε χάλυßα, που ßρίσκεται στο Štore και έχει ανοίξει εµπορικούς αντιπροσώπους στην Αµερικάνικη, Αυστραλιανή, Ρώσικη και Κινεζική αγορά.