ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Ποιότητα και ανάπτυξη

Πολύπλευρη προσέγγιση της ανάπτυξης

Η UNIOR πάντοτε υπολογίζει τις ανάγκες του χρήστη όταν δηιουργεί εργαλεία. Με τη συνεχή ελτίωση των υλικών, νέες εργονοικές λύσεις και των υπολογισό όλων των παραγόντων ασφαλείας, η εταιρία αποδεικνύει επί δεκαετίες ότι είναι αξιόπιστος και πραγατικός συνεργάτης των επαγγελατιών χρηστών εργαλείων χειρός.

H UNIOR αφουγκράζεται συνεχώς τις ανάγκες των επαγγελατιών χρηστών και αναπτύσσει λειτουργικούς νεωτερισούς πάντα ακολουθώντας τις τάσεις και τα πρότυπα των διεθνών αγορών. Οι πρωτότυπες λύσεις εξασφαλίζουν εξαιρετική λειτουργικότητα, η εργονοία διασφαλίζει άνετη εργασία και οι παράετροι ασφαλείας προστατεύουν από τραυατισούς. Η εργασία γίνεται γρηγορότερα και ευκολότερα όταν χρησιοποιούνται εργαλεία UNIOR.

Η ανάπτυξη εργαλείων ασίζεται στον ψηφιακό σχεδιασό ε τα πιο σύγχρονα σχεδιαστικά προγράατα. Στην οάδα ανάπτυξης συετέχουν ειδικοί τεχνικοί ε εγάλη επειρία σε ποικίλα πεδία.

Εργαλεία ε πιστοποιηένη ποιότητα

Τα εργαλεία χειρός UNIOR κατασκευάζονται σύφωνα ε τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας. Το πρώτο και κύριο έληα της UNIOR είναι η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας για τα εργαλεία χειρός της, ως έλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εργαλείων (CEO).

H UNIOR είναι ία από τις πρώτες εταιρίες που πιστοποιήθηκαν ε το ISO 9001 το 1994 για τον σχεδιασό, κατασκευή και προώθηση  εργαλείων χειρός, ειδών ε χαλυδοέλασα και τη ηχανική επεξεργασία σφυρήλατων ερών.

Τα εργαλεία χειρός UNIOR κατασκευάζονται σύφωνα ε τα πρότυπα DIN, καθώς η εταιρία έχει πιστοποιηθεί ε το δίπλωα GS. Από το 1988, η ποιότητα ελέγχεται συστηατικά από το ινστιτούτο VPA του Remshied της Γερανίας.

Από το 1991, τα εργαλεία  που προορίζονται για εργασίες υπό υψηλή τάση κατέχουν την πιστοποίηση VDE του ινστιτούτο VDE "Pruf und Zertifizierungsinstitut" του Offenbach της Γερανίας.

Η UNIOR ακολουθεί το οντέλο υπεροχής EFQM. Όλοι οι υπάλληλοι συετέχουν στην ανάπτυξη και ελτίωση της ποιότητας κάνοντας προτάσεις και υποδείξεις και ρίσκονται σε ία συνεχή διαδικασία αλληλοεκπαίδευσης. Οι σχέσεις ε προηθευτές, πελάτες και λοιπούς συνεργάτες έχουν ως ασικό γνώονα την ποιότητα.

Η UNIOR παγκοσίως

Τα εργαλεία χειρός UNIOR είναι διαθέσια σε επαγγελατίες σε όλες τι ηπείρους. Το σήα UNIOR είναι καταχωρηένο σε περισσότερες από 80 χώρες. Η εταιρία UNIOR είναι ιδιοκτήτρια και συνιδιοκτήτρια περισσότερων από 20 εταιριών παγκοσίως. Ένα ευρύ δίκτυο διανοέων είναι υπεύθυνο για τις πωλήσεις σε Ευρώπη, Αερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και πολλές χώρες της Ν. Αερικής, Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Υποστήριξη

Στις τοπικές αγορές, υπάρχουν προσεκτικά επιλεγένοι συνεργάτες για τεχνική και συουλευτική υποστήριξη, συντήρηση και πληροφόρηση για τις κατάλληλες επιλογές εργαλείων και υλικών καθώς και για τη σωστή χρήση αυτών.

Η UNIOR συνεχώς αναπτύσσει το δίκτυό αντιπροσώπων της παγκοσίως. Πληροφορίες για τα εργαλεία UNIOR είναι διαθέσιες σε όλους και έσω του ψηφιακού καταλόγου της στην ιστοσελίδα της.