ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Αποστολή και Όραμα

Να προσφέρουµε ποιότητα και ευχρηστία σε επαγγελµατίες χρήστες

Με το όνοµα UNIOR, το πρόγραµµα εργαλείων χειρός αυξάνει το µερίδιο του στην παγκόσµια αγορά επαγγελµατικών εργαλείων χειρός λόγω των καινοτοµιών, του σχεδιασµού και της ποιότητας παραγωγής των προϊόντων.

Το όραµα της UNIOR είναι να διασφαλιστεί ανάµεσα στους 5 µεγαλύτερους Ευρωπαίους παραγωγούς εργαλείων χειρός.

Η αποστολή της UNIOR είναι ο σχεδιασµός, παραγωγή και προώθηση χρηστικών εργαλείων χειρός υψηλής ποιότητας για την ικανοποίηση των αναγκών των επαγγελµατιών µέσω της µακρόχρονης χρήσης των προϊόντων.