RUČNÉ NÁRADIE

Perforated back - modul C8 - 990MC8


Počet kusov v súprave: 24


Pridať súpravu náradia 625758 do Môjho výberu

 Kód  Dim.   Produkt   Kusy   Produkt 
 625648   32   990SL   1   Left support 
 625649   32   990SR   1   Right support 
 625654   1436   990B   1   Perforated back, 2 pcs set 
 625658   4   990HPC   1   Holder with parapet channel 
 609479   50   997.1   20   Háčik 

Export do PDF
Vysvetlivky symbolov
Vysvetlivky symbolov
Pridať súpravu náradia 625758 do Môjho výberu

Kód Produkt Dim. / Kusy
625758 990MC8 24
  990SL 32 x 45 x 1155
  990SR 32 x 45 x 1155
  990B 1436 x 1018
  990HPC 1498 x 130 x 55
  997.1 50

Export do PDF
Vysvetlivky symbolov
Vysvetlivky symbolov
Informácie o balení
ABCA1B1C1

Export do PDF
Vysvetlivky symbolov
Vysvetlivky symbolov