RUČNI ALAT

Wide tool chest underbase - 990WDU

materijal: lim


     A  B  H         Upit
 625641  60  630  640  78  8200  K  1   dodajte
 625742  90  630  640  108  9200  K  1   dodajte
 625642  120  630  640  138  10000  K  1   dodajte
 627052  30  630  640  48  6700  1K  1   dodajte

Prikaži u pdf file-u
Legenda simbola
Legenda simbola
podaci o pakiranju
Maloprodajno pakiranje Transportno pakiranje
ABCA1B1C1
625641 630 640 78 7600 1 635 665 85 8400
625742 630 640 108 8550 1 635 665 115 9400
625642 630 640 138 9460 1 635 665 145 10200
627052 - - - - - - - - -

Prikaži u pdf file-u
Legenda simbola
Legenda simbola