PROGRAM RUČNIH ALATA

Korisnička podrška

Uniorove garancije

Unior garantuje za sve proizvode u smislu grešaka u materijalu ili proizvodnji i oni će biti popravljeni bez nadoknade ukoliko su pravilno korišćeni ili će biti zamenjeni uz prethodno dostavljenu potrebnu dokumentaciju.

Prezentacija

 Video (samo engleski, WMV format, 26 MB)