PROGRAM RUČNIH ALATA

Zakonske odredbe

Autorska prava: Unior d.d.

Sav pisani i slikovni materijal na stranici www.unior.si , kao isve stranice koje su povezane s njim, vlasništvo su kompanije Unior i zabranjeno je njegovo kopiranje i distribucija na bilo koji način sem u nekomercijalne svrhe (uz obaveznu naznaku o autorskim pravima).

Kompanija Unior će učiniti sve što je u njenoj mogućnosti da su informacije na internet stranicama tačne i aktuelne, ali neće prihvatiti odgovornost za moguće probleme sa dostupnošću stranica, za mogući netačan podatak ili moguću štetu kao rezultat pogrešne informacije. Takođe zadržavamo pravo da izmenimo sadržaj stranica bez prethodnog obaveštenja.

Unior će sakupljati e-mail adrese i druge lične informacije samo u cilju slanja e-novosti i odgovora na zahteve. Unior garantuje da će takve informacije koristiti samo za potrebe svoje kompanije i u druge svrhe se neće koristiti niti slati trećim licima.