PROGRAM RUČNIH ALATA

Alat za bicikle u penastom SOS ulošku - 1600SOS16

Alat koji je bio predviđen za korišćenje na radioničkom stolu sada se pakuje u SOS ulošku prilagođenom fiokama kolica za alat. Isporučiv je sa sedam različitih specifikacija (artikli 1600SOS13 do 1600SOS19) i svaki komad ima svoje ležište. Garniture odgovaraju za kolica iz serija Europlus, Eurovision, Eurostyle i Hercules.
Svaki set u penastom ulošku isporučiv je posebno.

Broj komada u garnituri: 7


Dodaj set alata 627166 u Moj izbor

 Kod  Dim.   Artikal   Komada   Proizvod 
 615367   30   1617/2DP   1   Ključ viljuškasti jednostrani 
 615368   32   1617/2DP   1   Ključ viljuškasti jednostrani 
 615370   36   1617/2DP   1   Ključ viljuškasti jednostrani 
 612814   0,8x4,0   605TBI   1   Odvijač TBI pljosnati 
 611694   1,0x5,5   605TBI   1   Odvijač TBI pljosnati 
 611702   PH1   615TBI   1   Odvijač TBI krstasti PH 
 611704   PH2   615TBI   1   Odvijač TBI krstasti PH 

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola
-
Dodaj set alata 627166 u Moj izbor

Kod Artikal Dim. / Komada
627166 1600SOS16 7
  1617/2DP 30, 32, 36
  605TBI 0.8 x 4.0 x 125, 1.0 x 5.5 x 125
  615TBI PH 1 x 80, PH 2 x 100

       
   1F    

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola
podaci o pakovanju
ABCA1B1C1

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola