PROGRAM RUČNIH ALATA

Modularni radni sto - modul A10 - 990MA10


Broj komada u garnituri: 14


Dodaj set alata 625760 u Moj izbor

 Kod  Dim.   Artikal   Komada   Proizvod 
 625620   663   990WD6   1   Širi orman za alat - 6 fioka 
 625621   663   990WD8   1   Širi orman za alat - 8 fioka 
 625632   2500   990TW   1   Drvena daska za radni sto 
 625648   32   990SL   1   Left support 
 625649   32   990SR   1   Right support 
 625650   32   990SM   1   Nosač obostrani ("srednji") za panoe alata za radne stolove 
 625657   2   990HPC   2   Nosač sa parapetnim kanalom 
 625653   1202   990B   2   Pano za alat, perforirani, set od 2 kom. 
 625664   1249   990HL   2   Nosač za osvetljenje sa konzolom 
 625671   1200   990LIGHT   2   Lampa 

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola
Dodaj set alata 625760 u Moj izbor

Kod Artikal Dim. / Komada
625760 990MA10 14
  990WD6 663 x 650 x 870
  990WD8 663 x 650 x 870
  990TW 2500 x 750 x 40
  990SL 32 x 45 x 1155
  990SR 32 x 45 x 1155
  990SM 32 x 45 x 1155
  990HPC 1248 x 130 x 55
  990B 1202 x 1018
  990HL 1249
  990LIGHT 1200

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola
podaci o pakovanju
ABCA1B1C1

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola