PROGRAM RUČNIH ALATA

Perforated back - modul C9 - 990MC9 Novo!


Broj komada u garnituri: 31


Dodaj set alata 625759 u Moj izbor

 Kod  Dim.   Artikal   Komada   Proizvod 
 625648   32   990SL   1   Left support 
 625649   32   990SR   1   Right support 
 625654   1436   990B   1   Perforated back, 2 pcs set 
 625674   1500   990SHELF   1   Shelf with holders 
 625658   4   990HPC   1   Holder with parapet channel 
 625662   1500   990HPB   1   Holder for plastic box 
 625749   155   PB.990HPB   3   Plastic box, 3 pcs set 
 625665   1499   990HL   1   Holder for light with console 
 625671   1200   990LIGHT   1   Light 
 609479   50   997.1   20   Kukice 

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola
Dodaj set alata 625759 u Moj izbor

Kod Artikal Dim. / Komada
625759 990MC9 31
  990SL 32 x 45 x 1155
  990SR 32 x 45 x 1155
  990B 1436 x 509
  990SHELF 1500
  990HPC 1498 x 130 x 55
  990HPB 1500
  PB.990HPB 155 x 235 x 125
  990HL 1499
  990LIGHT 1200
  997.1 50

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola
podaci o pakovanju
ABCA1B1C1

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola