PROGRAM RUČNIH ALATA

Perforirani pano za alat - modul C9 - 990MC9


Broj komada u garnituri: 31


Dodaj set alata 625759 u Moj izbor

 Kod  Dim.   Artikal   Komada   Proizvod 
 625648   32   990SL   1   Left support 
 625649   32   990SR   1   Right support 
 625654   1436   990B   1   Pano za alat, perforirani, set od 2 kom. 
 625674   1500   990SHELF   1   Polica sa nosačima 
 625658   4   990HPC   1   Nosač sa parapetnim kanalom 
 625662   1500   990HPB   1   Nosač plastičnih kutija 
 625749   155   PB.990HPB   3   Plastična kutija, 3 kom. u setu 
 625665   1499   990HL   1   Nosač za osvetljenje sa konzolom 
 625671   1200   990LIGHT   1   Lampa 
 609479   50   997.1   20   Kukice 

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola
Dodaj set alata 625759 u Moj izbor

Kod Artikal Dim. / Komada
625759 990MC9 31
  990SL 32 x 45 x 1155
  990SR 32 x 45 x 1155
  990B 1436 x 1018
  990SHELF 1500
  990HPC 1498 x 130 x 55
  990HPB 1500
  PB.990HPB 155 x 235 x 125
  990HL 1499
  990LIGHT 1200
  997.1 50

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola
podaci o pakovanju
ABCA1B1C1

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola