PROGRAM RUČNIH ALATA

Modularna radna stanica - modul B2 - 990MB2


Broj komada u garnituri: 30


Dodaj set alata 625752 u Moj izbor

 Kod  Dim.   Artikal   Komada   Proizvod 
 625620   663   990WD6   1   Širi orman za alat - 6 fioka 
 625629   100   990LA   1   Podesiva noga za modularni radni sto 
 625631   2000   990TW   1   Drvena daska za radni sto 
 625648   32   990SL   1   Left support 
 625649   32   990SR   1   Right support 
 625650   32   990SM   1   Nosač obostrani ("srednji") za panoe alata za radne stolove 
 625656   2   990HPC   1   Nosač sa parapetnim kanalom 
 625652   952   990B   2   Pano za alat, perforirani, set od 2 kom. 
 617100   810   920PLUS1   1   Kolica za alat Europlus 
 622671   695   949   1   Orman za alat 
 609479   50   997.1   20   Kukice 

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola
Dodaj set alata 625752 u Moj izbor

Kod Artikal Dim. / Komada
625752 990MB2 30
  990WD6 663 x 650 x 870
  990LA 100 x 650 x 690 x 1110
  990TW 2000 x 750 x 40
  990SL 32 x 45 x 1155
  990SR 32 x 45 x 1155
  990SM 32 x 45 x 1155
  990HPC 998 x 130 x 55
  990B 952 x 1018
  920PLUS1 810 x 510 x 945
  949 695 x 660 x 2030
  997.1 50

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola
podaci o pakovanju
ABCA1B1C1

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola