PROGRAM RUČNIH ALATA

Nosač plastičnih kutija - 990HPB   A  B  H         Zahtev za poručenje
 625660  1000  40,5  98  2400  K  1   Dodaj
 625661  1250  40,5  98  3000  K  1   Dodaj
 625662  1500  40,5  98  3600  K  1   Dodaj

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola
podaci o pakovanju
maloprodajno pakovanje transportno pakovanje
ABCA1B1C1
625660 983 83,3 46,3 2350 1 1050 90 55 2400
625661 1233 83,3 46,3 2950 1 1255 90 55 3000
625662 1467 83,3 46,3 3500 1 1485 90 55 3600

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola