PROGRAM RUČNIH ALATA

Right support - 990SR

zaštitni, ekološki lak bez kadmijuma i olova
materijal: lim


   A  B  A1  B1  L         Zahtev za poručenje
 625649  32  45  65  75  1155  2610  K  1   Dodaj

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola
podaci o pakovanju
maloprodajno pakovanje transportno pakovanje
ABCA1B1C1
625649 75 1155 65 2400 1 80 1180 70 2600

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola