PROGRAM RUČNIH ALATA

Drvena daska za radni sto - 990TW

šper ploča od bukovog drveta
zaštićena sa ekološkim zaštitinim slojem


   A  B  H         Zahtev za poručenje
 625630  1500  750  40  36200  K  1   Dodaj
 625631  2000  750  40  46200  K  1   Dodaj
 625632  2500  750  40  61000  K  1   Dodaj

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola
podaci o pakovanju
maloprodajno pakovanje transportno pakovanje
ABCA1B1C1
625630 1500 750 40 37000 1 1540 765 58 36800
625631 750 2000 40 50000 1 765 2040 58 48200
625632 2500 750 40 60000 1 2550 765 58 62400

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola