PROGRAM RUČNIH ALATA

Wooden bench top - 990TW Novo!

šper ploča od bukovog drveta
zaštićena sa ekološkim zaštitinim slojem


   A  B  H         Zahtev za poručenje
 625630  1500  750  40  37000  1K  1   Dodaj
 625631  2000  750  40  50000  1K  1   Dodaj
 625632  2500  750  40  60000  1k  1   Dodaj

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola
podaci o pakovanju
maloprodajno pakovanje transportno pakovanje
ABCA1B1C1
625630 - - - - - - - - -
625631 - - - - - - - - -
625632 - - - - - - - - -

Prikaži u pdf fajlu
Legenda simbola
Legenda simbola