ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Speed nipple bit - 1756

Works with conventional nipples
Threading nipples to the spokes is the most time consuming part of building wheels. Thanks to the speed nipple bit you can now do it with the cordless screwdriver, save yourself some time and still have all the nipples threaded on the spokes to the same depth.
A protruding part in the center of the speed nipple bit keeps the nipple centered and prevents the tool from slipping off it. Eventually, as the nipple is fully threaded down the spoke, the protruding part of the tool touches the approaching spoke and unseats the driver. This enables that all the nipples are threaded down the spokes to the same depth, which leaves you with the perfect starting point to build great wheels.


-
Packaging data
Συσκευασία λιανικής πώλησης Συσκευασία μεταφοράς
ABCA1B1C1
626981 - - - - - - - - -
626982 - - - - - - - - -

Εξαγωγλη σε PDF
Κλειδί συμβόλων
Κλειδί συμβόλων