ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Head tube facing tool frame - 1694.2/4

Reamer frame is compatible with reamer 1694.1 and magnetic handle for reamers and taps 1695/4BI. Slot on the top of the adapter enables quick and easy assembly of the tool together with the handle for reamers and taps 1694/4BI.


-
Συσκευασία
Συσκευασία λιανικής πώλησης Συσκευασία μεταφοράς
ABCA1B1C1
626463 - - - - - - - - -

Εξαγωγλη σε PDF
Κλειδί συμβόλων
Κλειδί συμβόλων