ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Tool for taps guide for 1699 - 1699.5/4P

Wrench is used to thread bottom bracket facing tool into the frame and is compatible with BSA & ITAL guides. The handle of the wrench is plastic dipped for comfort.


-
Packaging data
Συσκευασία λιανικής πώλησης Συσκευασία μεταφοράς
ABCA1B1C1
626471 - - - - - - - - -

Εξαγωγλη σε PDF
Κλειδί συμβόλων
Κλειδί συμβόλων