ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Modular work bench - modul A6 - 990MA6


Τεμάχια στη συλλογή: 27


Προσθήκη συλλογής εργαλείων 625756 στο Η επιλογή μου

Κωδικός Διαστάσεις Προϊόν Τεμάχια Προϊόνt
625622 475 990ND6 1 Tool chest narrow - 6 drawers
625629 100 990LA 1 Adjustable leg for modular work bench
625630 1500 990TW 1 Wooden bench top
625648 32 990SL 1 Left support
625649 32 990SR 1 Right support
625658 4 990HPC 1 Holder with parapet channel
625654 1436 990B 1 Perforated back, 2 pcs set
609479 50 997.1 20 Άγκιστρα

Εξαγωγλη σε PDF
Κλειδί συμβόλων
Κλειδί συμβόλων
Προσθήκη συλλογής εργαλείων 625756 στο Η επιλογή μου

Κωδικός Προϊόν Διαστάσεις / Τεμάχια
625756 990MA6 27
  990ND6 475 x 650 x 870
  990LA 100 x 650 x 690 x 1110
  990TW 1500 x 750 x 40
  990SL 32 x 45 x 1155
  990SR 32 x 45 x 1155
  990HPC 1498 x 130 x 55
  990B 1436 x 1018
  997.1 50

Εξαγωγλη σε PDF
Κλειδί συμβόλων
Κλειδί συμβόλων