ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Wide tool chest underbase - 990WDU Νέο

από χαλυβδοέλασμα


A B H Η παραγγελία αγοράς
625641 60 630 640 78 7600 1K 1 Προσθήκη
625742 90 630 640 108 8600 1K 1 Προσθήκη
625642 120 630 640 138 9600 1K 1 Προσθήκη

Εξαγωγλη σε PDF
Κλειδί συμβόλων
Κλειδί συμβόλων
Συσκευασία
Συσκευασία λιανικής πώλησης Συσκευασία μεταφοράς
ABCA1B1C1
625641 - - - - - - - - -
625742 - - - - - - - - -
625642 - - - - - - - - -

Εξαγωγλη σε PDF
Κλειδί συμβόλων
Κλειδί συμβόλων