ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Wide tool chest underbase - 990WDU

από χαλυβδοέλασμα


A B H Η παραγγελία αγοράς
625641 60 630 640 78 8200 K 1 Προσθήκη
625742 90 630 640 108 9200 K 1 Προσθήκη
625642 120 630 640 138 10000 K 1 Προσθήκη
627052 30 630 640 48 6700 1K 1 Προσθήκη

Εξαγωγλη σε PDF
Κλειδί συμβόλων
Κλειδί συμβόλων
Συσκευασία
Συσκευασία λιανικής πώλησης Συσκευασία μεταφοράς
ABCA1B1C1
625641 630 640 78 7600 1 635 665 85 8400
625742 630 640 108 8550 1 635 665 115 9400
625642 630 640 138 9460 1 635 665 145 10200
627052 - - - - - - - - -

Εξαγωγλη σε PDF
Κλειδί συμβόλων
Κλειδί συμβόλων