ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Partitions for narrow drawers - 990NDP

από χαλυβδοέλασμα


Συσκευασία
Συσκευασία λιανικής πώλησης Συσκευασία μεταφοράς
ABCA1B1C1
625640 - - - - 1 595 80 12 1205

Εξαγωγλη σε PDF
Κλειδί συμβόλων
Κλειδί συμβόλων