ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Δίκτυο διανομών

Ελλάδα
Unior Hellas S.A.
30 Pierias & Kimis
144 51 Metamorfosi
Athens

Πρόσωπο επικοινωνίας
Κος Angelos Kourtis
Τηλ.: +30 210 28 52 881-885
Φαξ: +30 210 28 52 886
E-mail: uniorgr@hotmail.com
Internet:
 
www.unior.net
www.uniorgr.com

Κύπρος
Unior Hellas S.A.
30 Pierias & Kimis
144 51 Metamorfosi
Athens

Πρόσωπο επικοινωνίας
Κος Angelos Kourtis
Τηλ.: +30 210 943 18 34
Φαξ: +30 210 940 78 58
E-mail: uniorgr@hotmail.com
Internet:
 
www.unior.net
www.uniorgr.com

Other distributors in the world (English)