ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Εξυπηρέτηση πελατών

Εγγύηση της Unior

Η Unior εγγυάται για όλα της τα εργαλεία έναντι ατελειών του υλικού ή της παραγωγής και τυχόν ατέλειες θα επιδιορθώνονται δωρεάν εφόσον τα εργαλεία χρησιµοποιούνται σωστά ή θα αντικαθίστανται µε παρουσίαση κατάλληλων εγγράφων. Η εγγύηση δεν ισχύει για τα εργαλεία που τροποποιούνται χωρίς τη συγκατάθεση της Unior ή έχουν φθαρεί ή υποστεί άλλες ζηµιές. Δεν είναι εφικτό να εφαρµοστεί η εγγύηση για τις ζηµιές που πιθανόν προκύψουν από χρήση αυτών των εργαλείων.

Παρουσίαση

 Βίντεο (WMV format, 26 MB)