ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Επικείμενες Εκθέσεις

Σχεδιάζουµε να συµµετέχουµε σε διάφορες εµπορικές εκθέσεις, σε συνεργασία µε τους πελάτες µας. Θα συµµετάσχουµε στις παρακάτω διεθνείς εκθέσεις: